The product has been added to the cart

View cart

Something went wrong, please try again.

SONAX INTENSIVE CLEANER, 10L

SKU: 626600

Högkoncentrerat och starkt alkaliskt avfettningsmedel. Produkten är högskummande och utmärkt för bilvårdsanläggningar, lastbil, entreprenad- och lantbruksmaskiner samt för presenningar som är starkt nedsmutsade.

Artikelnr: 626600

Description

THE UNIVERSAL ONE

Högkoncentrerat och starkt alkaliskt avfettningsmedel. Produkten är högskummande och utmärkt för bilvårdsanläggningar, lastbil, entreprenad- och lantbruksmaskiner samt för presenningar som är starkt nedsmutsade.

  • Alkalisk
  • Högskummande
  • Kemikaliesvepet
  • Utan NTA kelatbildare

Spädes: 1:20 - 1:40
pH: 13

OBS! Låt aldrig produkten torka in på ytan.

Related Products